A Szociális Munka Napját ünnepeltük

2014. november 18-án, a Szociális Munka Napja alkalmából tartott ünnepségen dr. Tóth József polgármester köszöntőjét követően került sor a Szociális Munkás díj és a címpótlékok átadására. A résztvevők Janicsák Veca és Kocsis Tibor ünnepi műsorát követően, Karácsonyi Magdolna, a Szociális és Köznevelési Osztály vezetőjének szakmai előadását hallgatták meg. A rendezvényen jelen volt Hiszékeny Dezső, a kerület országgyűlési képviselője és Holopné Schramek Kornélia alpolgármester.

Dr. Tóth József polgármester köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy a szociális ágazatban dolgozó 476 munkatárs több mint 96%-a szakképzett, 60%-uk az év folyamán valamilyen továbbképzésen vett részt. A dolgozók átlagéletkora 46 év, 93,5%-uk nő. A polgármester említést tett arról is, hogy a kerület az elmúlt négy évben is jelentősen fejlődött, a lakosok száma 110 000 fölött állandósult. Nyolcadik éve, hogy a gyermekszületések évenkénti száma meghaladja az 1 100 főt. Bár a munkanélküliek aránya 4,4%-ról 3,7%-ra csökkent, a tartós munkanélküliek száma viszont 25%-ról 33%-ra növekedett.

A jövőt illetően nem volt optimista, az értékek csatájának nevezte a szociális területen folyó költségtervezést. Az előzetesen hallott hírek szerint jelentősen fog csökkeni a központi költségvetésből az önkormányzatoknak jutatott pénzek mértéke. Szociális területen ez 400-500 millió forinttal kevesebb összeget jelenthet.

A 2014. év szociális munkása Bányász Józsefné lett, aki 30 éve gondozónőként kezdte munkáját a kerületben, ma már ő a Szociális Szolgáltató Központ vezetője. Ezt követően ketten munkatárs, heten főmunkatárs, négyen tanácsos és ketten főtanácsos címpótlékban részesültek.

 

A XIII. kerület széles és jól működő szociális hálózatot működtet. A bölcsődei férőhelyek száma 952, a családi napközi férőhely száma 77. A kerületi kisgyermekintézmények összesen 1029 gyermeket tudnak fogadni. Tíz idősek klubját működtetünk, a klubok férőhelye 1 010 fő. Az itt lévő szolgáltatásokat a 1 223 fő veszi igénybe, az ellátottak 75%-a nő. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás átlag 219 idős ember lakásában működik, átlagéletkoruk 87 év. A házi segítségnyújtásban részesülők száma 629 fő.  Az ellátottak 78%-a nő. A házi segítségnyújtásban részesülők 91%-a 65 éven felüli. 1 562 szociálisan rászoruló étkezik. Az étkezést igénybevevők 56%-a 65 éven felüli.

A Híd Családsegítőben 1 573 fő, összesen 10 713 alkalommal jelent meg. A Gyermekjóléti Központban 1 364 kiskorú és családja részére nyújtottak családgondozást. A gondozóházban felvettek száma 116 fő volt. A segélyben részesülők száma: 15 453 fő, ebből havonta rendszeresen közel 6 000 család kap támogatást. A segélyezés középpontjában a család áll, és alapvető filozófiája a célzott támogatások erősítése. A támogatások közel 70 %-a a lakhatás költségeinek enyhítését, a gyógyszer kiadások mérséklését, a tartós munkanélküliek rendszeres ellátását szolgálta. 2013. évben a segélyezésre fordított összeg közel 1 milliárd 140 millió forint volt, több mint 127 ezer beiktatott irat következményeként.

 

forrás: bp13.hu

 

Képgaléria